ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen används enligt beslut av kulturnämnden till kulturell verkamhet och Strängnäs kommuns utveckling och förskönande. Hänsyn skall tagas till föreskrifterna för de i samfonden ingående fonderna i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kulturfonden, samfond II
Organisationsnummer:819500-3986
Adress:
  • Strängnäs kommun
  • 645 80 STRÄNGNÄS
Telefonnummer:0152-291 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS