ÄNDAMÅL

Falu Stads Trivialskola skall enligt testamente från 1737 använda stiftelsemedlen till inköp av böcker till skolbarnen eller till själva skolans vidmakthållande. ”…Fahlu Stadz Trivial Schola … samt så laga, at arendet … af Rectore åhrligen emottages, som därföre redo och Räkning wisar, samt samma förnembligast til Böckers inkiöpande för Scholae barnen, eller sielfwa Scholans wid macht hållande, anwänder.”

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Krus-Ebbegården
Organisationsnummer:802479-5976
Adress:
  • Falu kommun
  • Ekonomikontoret
  • 791 83 FALUN
Telefonnummer:023-830 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:167 446 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS