ÄNDAMÅL

Stiftelsen Krukmakaren har till ändamål att i kristen anda värna om och kurativt hjälpa och stödja människor som är i behov av en skyddad miljö, företrädesvis ungdom. Därvid skall i första hand hjälp lämnas till från fängelser frigivna män, så att de därigenom om möjligt räddas och återvinnes som goda samhällsmedborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Krukmakaren
Organisationsnummer:802001-4174
Adress:
  • Danske Bank Stiftelsetjänst
  • Box 111 44
  • 404 23 Göteborg
Telefonnummer:0752-480000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS