ÄNDAMÅL

Den för utdelning disponibla avkastningen skall användas enligt beslut av skolstyrelsen till förmån för eleverna vid kommunens skolväsende företrädesvis för: belöning eller uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola hjälp åt elev för studier eller för studieresa i Sverige eller utlandet studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker Vidare skall gälla att avkastningen inte får användas för ändamål som skall tillgodoses genom utdebiterade medel

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristin och Georg Ångströms donationsfond
Organisationsnummer:889202-4442
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • Kommunstyrelsen
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 158 901 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS