ÄNDAMÅL

Stiftelsen Kristallen har till ändamål att befrämja konstnärlig och kulturell verksamhet som understödjer mänsklig och samhällelig utveckling. Ändamålet skall uppfyllas genom att utställa Hilma af Klints verk, genom ytterligare utställningsverksamhet inom områdena konst, kultur och vetenskap samt genom pedagogisk och vetenskaplig verksamhet, som har anknytning till konstvetenskap, idéhistoria och konstnärlig forskning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kristallen
Organisationsnummer:802478-1216
Adress:
  • Kulturcentrum 14
  • 153 91 JÄRNA
Telefonnummer:08-554 302 25
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS