ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att genom ekonomiska bidrag stödja utbildningsverksamhet vid Köpmannainstitutet. Stöd kan lämnas såväl genom generella bidrag till täckande av hyra och andra driftskostnader som genom anslag till täckande av speciella icke löpandekostnader. De årliga bidragen bör normalt ej understiga 80 procent av fondens intäkter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Köpmannainstitutets Utbildningsfond
Organisationsnummer:802013-1796
Adress:
  • Svensk Handel
  • 103 29 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4718500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 965 555 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS