ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att understödja Köpmannainstitutets Malmöavdelnings verksamhet för fostran och utbildning av köpmän och deras medhjälpare inom den enskilda detaljhandeln i Sydsverige, företrädesvis i Skåne. I den mån Köpmannainstitutets Malmöavdelnings verksamhet så kräver, skall den årliga avkastningen av stiftelsens medel tillföras Malmöavdelningens löpande verksamhet för det ovan angivna ändamålet. Skulle Köpmannainstitutets Malmöavdelning upphöra med sin verksamhet såson enskild läroanstalt eller ingå i Sveriges Köpmannaförbunds Yrkesundervisning vid Köpmannainstitutet i Stockholm, skall den årliga avkastningen användas till att genom stipendiegivning eller annorledes ge ekonomisk studiehjälp åt köpmän eller medhjälpare inom detaljhandelsföretag, som i första stycket omnämnes.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Köpmannainstitutets Malmöavdelnings utbildningsfond
Organisationsnummer:846003-2363
Adress:
  • Svensk Handel Stiftelsen Köpmannaförbundet
  • Box 186
  • 103 29 Stockholm
Telefonnummer:010-4718683
E-post:maria.ostron@svenskhandel.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:453 616 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS