ÄNDAMÅL

Medlen skall på min födelsedag den 20 maj, utdelas, bland de mest behöfvande och välartade skolbarn under 15-års åldern. Gåfvan, som bör utgöra minst Femtio/50 kronor, hvarje gång den utdelas, skall även om den ett eller flera år i rad tillfaller samma barn, insättas å sparbanksbok, för vederbörande barns räkning, mot högsta ränta, och hon får ej lyftas förrän barnet uppnått femton års ålder. Skulle barn, som erhållit sådana gåfvomedel dessförinnan aflida, må beloppet i vanlig ordning omedelbart tillfalla dess rättsinnehafvare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Koschellska fonden
Organisationsnummer:862000-8782
Adress:
  • Bengtsfors kommun
  • Majbergsvägen 1
  • 666 21 Bengtsfors
Telefonnummer:0531-526000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 666 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS