ÄNDAMÅL

att utan enskilt vinstsyfte dels förvärva tomträtt eller mark för bebyggande, dels och uppföra och förvalta hus, innehållande huvudsakligen bostadslägenheter, avsedda i första hand för personer, som äro eller varit anställda vid Kopparfors Aktiebolag, eller dess dotterföretag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kopparforsbostäder
Organisationsnummer:885500-0637
Adress:
  • Stora Enso
  • 791 80 FALUN
Telefonnummer:104682353
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 743 113 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS