ÄNDAMÅL

Enligt skrivelse till styrelsen för Svenska Textilforskningsinstitutet skall sedan en tiondedel av avkastningen varje år lagts till kapitalet, resterande användas huvudsakligen antingen till åstadkommande eller underhåll och drift av en textilteknisk avdelning vid ett eventuellt blivande tekniskt museum i Göteborg eller också till anskaffning av sådana instrument och sådan utrustning för Institutet, vartill ej på vanlig normal väg anslag kan erhållas. I undantagsfall kan också andra för Institutet gagnande åtgärder av extraordinär art tillgodoses.Det är ej nödvändigt, att hela avkastningen kommer till användning det år, den uppstår, utan kan hela eller del därav reserveras till ett kommande år, om ej enligt styrelsens uppfattning lämpligt ändamål skulle giva sig tillkänna under det år, avkastningen erhålles.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Knut J:son Marks Fond
Organisationsnummer:802426-6499
Adress:
  • RISE IVF AB
  • Box 104
  • 431 22 Mölndal
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 213 220 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS