ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att efter förvärv av fastigheten Hinsnoret 1:2 i Stora Kopparbergs socken där bereda arbetare vid Kvarnsvedens Pappersbruk, oberoende av medlemskap i fackorganisation, möjlighet till fritidsvistelse med vila och förströelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klippudden
Organisationsnummer:882600-3462
Adress:
  • Pappers avdelning 50
  • 781 83 BORLÄNGE
Telefonnummer:0243-232218
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 166 197 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS