ÄNDAMÅL

Utdelningen av dessa skall användas till något humanitärt eller eljest för församlingen gagneligt och behjärtansvärt ändamål. För att ernå än större verkan, behöver denna utbetalning dock icke komma till användning varje år, utan kan innehållas till ett förljande. Om i en framtid denna donations avkastning icke anses räcka till att tjäna något nämvärt syftemål, må objektet försäljas efter enehanda grunder som enl. ovan gälla för utdelningarnas använande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klingsporska fonden
Organisationsnummer:849600-2737
Adress:
  • Varbergs kommun
  • Ekonomikontoret
  • 432 80 Varberg
Telefonnummer:0340-88000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS