ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att tillskapa och förvalta en fond för att förvärva vissa områden av fastigheterna Kleven 1:2 och 1:3 i Mårdaklevs socken,Svenljunga kommun; att svara för att upprustning och renovering sker av byggnaderna Klevs Gästgiveri på fastigheterna; att svara för framtida underhåll, drift av byggnaderna och skötsel av markområdena. Syftet är att den kulturhistoriskt intressanta miljö, som Klevs Gästgiveri med omgivande markområden utgör, skall bevaras och göras tillgängligför allmänheten. En reservatsbildning antas ske liksom en byggnadsminnesförklaring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klevs Gästgiveri
Organisationsnummer:865000-6383
Adress:
  • Kulturenheten, Svenljunga bibliotek
  • Kinnagatan 2
  • 512 80 Svenljunga
Telefonnummer:0325-52250
E-post:gunilla.rundqvist@svenljunga.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:426 089 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS