ÄNDAMÅL

Stiftelsen Klavrekultur har till ändamål att främja svensk kultur med utgångspunkt i Klavreström; denna strävan skall realiseras genom att stiftelsen 1) ger ut böcker och andra publikationer, 2) anordnar seminarier, 3) bedriver kulturell verksamhet i övrigt samt 4) lämnar ekonomiska bidrag för under 1-3 avsedd verksamhet som i Klavreström bedrivs av andra sammanslutningar än stiftelsen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klavrekultur
Organisationsnummer:829502-9154
Adress:
  • Box 8051
  • 417 15 Göteborg
Telefonnummer:0474-407 66
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:306 374 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS