ÄNDAMÅL

Att årligen till en eller flera förtjänta forskare inom ämnesområdet biokemi och tillhörande Stockholms universitet utdela stipendier för att möjliggöra internationella kontakter genom utrikes resa i samband med vetenskapliga kongresser (symposier) eller för längre eller kortare studiebesök vid vetenskapliga institutioner. Endast i undantagsfall avses inrikes resa. Stipendiat skall ej vara fyllda 30 år vid ansökningstidens utgång och ännu icke avlagt doktorsexamen eller doktorsexamen eller doktorsgrad. Fonden skall förvaltas av Stockholms universitet, vars Matematisk-naturvetenskapliga fakultet utser stipendiat (stipendiater). Stipendiets (stipendiernas) storlek skall så avvägas att de verkliga kostnaderna för resan i möjligaste mån bli täckta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klas-Bertil och Margareta Augustinssons stipendiefond
Organisationsnummer:802424-0262
Adress:
  • Stockholms Universitet stift.förvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-161399
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS