ÄNDAMÅL

Årliga avkastningen deraw skall utgå till sådana behövande personer inom Grebbestads köpings kommun som icke äro intagna på försörjningshem, samt med minst 50 kronor såsom belöning åt den eller de personer, som inom köpingen med trogen omsorg vårdat sjuka i deras hem. Belöning skall icke utgå till yrkesutbildade sköterskor eller sjukvårdare utan till sådana personer, vilka inom köpingen troget vårdat sjuka människor i deras hem; skolande till var och en av dessa av donationens ränteavkastning utbetalas minst Femtio kronor, att utgå under det år sjukvården ägt rum. Skulle icke någon här avsedd person under året ifrågakomma till erhållande av belöning, skall donationens årliga avkastning oavkortat utdelas till behövande människor inom köpingen i enlighet med testamentets bestämmelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Klara Karlsson
Organisationsnummer:855900-5759
Adress:
  • Tanums kommun
  • 457 81 Tanumshede
Telefonnummer:0525-18262
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS