ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för undervisning eller utbildning.I första hand skall stiftelsen genom utgivande av stipendier underlätta och uppmuntra studerande som med goda betyg genomgått gymnasiets naturvetenskapliga program. Stipendiat skall vara matalsskriven i Skinnskattebergs kommun.I andra hand får stiftelsen utge stipendier till ungdomar som är födda och uppväxta i Skinnskatteberg och som bedriver akademiska studier i Sverige.För det fall det inte skulle finnas någon behörig till stipendier enligt ovanstående kriterier får stiftelsen istället utge stipender till studerande barn och ungdomar i Skinnskatteberg.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kerstin och Gunnar Boströms stipendiefond
Organisationsnummer:802412-6412
Adress:
  • Handelsbankens Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS