ÄNDAMÅL

I syfte att öka intresset för opera utfäster jag mig härmed att avskilja ett kontant belopp […]Stiftelsen ska främja det i ingressen angivna syftet genom att årligen och ur den löpande avkastningen utge två stipendier för vidareutbildning, det ena kallat ”Kerstin Meyer Stipendiet” till en vid Kungl. Operan verksam sångare inom västerländsk konstmusik med företräde för den som har stämläget mezzosopran eller alt. och det andra kallat ”Kerstin Meyer och Björn Bexelius Stipendiet” till en student vid Operahögskolan i Stockholm (OHS) med företräde för den som har stämläget mezzosopran eller alt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kerstin Meyers stipendiefond
Organisationsnummer:802426-3884
Adress:
  • Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
  • Box 16253
  • 103 24 Stockholm
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS