ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av den årliga avkastningen lägges en tiondel till fonden. Av resterande belopp utdelas ett resestipendium vart annat år.Behörig att söka stipendiet är person, som efter avlagd examen, i vilken kemi ingår som ett huvudämne, i minst två år bedrivit forskningsarbete vid kemiska institutionen i Lund. Sökande bör vid utrikesresa kunna dokumentera nödiga språkkunskaper.Stipendiet användes för resor till och uppehåll vid andra institutioner i Sverige eller utlandet för studier vid dessa eller utförande av speciella forskningsarbeten.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Kemiska Institutionens i Lund resestipendiefond
Organisationsnummer:694513-1008
Adress:
  • Lunds Universitet
  • Box 117
  • 221 00 LUND
Telefonnummer:046-222 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS