ÄNDAMÅL

Avkastningen skall fördelas enligt följande. Under de tre första åren efter dödsfallet skall 3.000 kronor tilldelas nyttjanderättshavaren till fastigheten Hörby Elmhult 4:18. Därefter skall hälften av driftskonstnaderna för fastigheten tas som utdelning ur fonden att tilldelas nyttjanderättshavaren. Återstoden av avkastningen tillkommer ägaren, d.v.s. Rädda Barnen, Utlandsavdelningen, att användas utan inskränkning för sin utlandsverksamhet. När nyttjanderätten upphört skall Rädda Barnen erhålla hela avkastningen. Från fondens medel skall tagas kapitalbelopp till modernisering av fastigheten Hörby Elmhult 4:18 avseende el, värme, vatten, kök och installation av badrum. Om legaten ej går att verkställa, skall ifrågavarande belopp tilldelas den universelle testamentstagaren.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åke Perssons Minnesfond
Organisationsnummer:802477-8816
Adress:
  • Rädda Barnen
  • Ekonomisektionen
  • 107 88 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-698 90 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS