ÄNDAMÅL

Fondens ändamål är att inom vid donationstillfället gällande Värmlands län och Åmåls kommun främja utvecklingen av jord- och skogsbruket och till dessa angränsande näringar vari travsporten skall ingå. Utvecklingsarbetet kan avse dels utbildning,forskning och utveckling samt stipendium till nystartare och framstående enskilda insatser till gagn för ovansående näringar. Av fondens årliga nettoavkastning skall minst 20 % avsättas till kapitalet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Åke Linders Stipendiefond
Organisationsnummer:873202-3992
Adress:
  • LRF Värmland
  • Köpmannagatan 2
  • 652 26 KARLSTAD
Telefonnummer:010-184 42 50
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 166 634 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS