ÄNDAMÅL

Fondens kapital får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall i första hand minst 10 % läggas till kapitalet. Avkastning, som visst år inte disponeras för utdelning, reserveras för utdelning under kommande år. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Disponibel avkastning skall användas inom Katrineholms grundskolor i första hand sombelöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, gott kamratskap, berömvärd flit eller genomfört sina studier trots svåra studieförhållandenbelöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik och idrott stipendium åt elev för fortsatt utbildningstipendium åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlandsbidrag för inköp av materiel såsom instrument och läromedel, företrädesvis för fortsatt utbildningbidrag åt elev till skolresai andra hand sombidrag till elevorganisation för studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katrineholms grundskolors fond
Organisationsnummer:818501-4779
Adress:
  • Box 901 / Kommunstyrelsen
  • 641 29 Katrineholm
Telefonnummer:0150-57000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS