ÄNDAMÅL

Utdelningen skall företrädesvis användas som belöning eller uppmuntran åt elev eller elever som visat goda kunskaper, god kamratanda och berömvärd flit. Utdelningen kan även användas som stipendium till elev som avgår från skolan för fortsatt utbildning. Vid uppgörande av förslag till utdelning av stipendium eller stipendier bör iakttas att elev eller elever som har särskilt goda kunskaper i något av följande ämnen eller inom ämnesgruppen kan komma ifråga till erhållande av stipendium nämligen, religionskunskap, moderna språk, klassiska språk, svenska eller historia, musik samt naturvetenskapliga ämnen. Stipendium kan dock även tilldelas elev eller elever med goda kunskaper i andra ämnen eller ämnesgrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katedralskolans premiefond 2
Organisationsnummer:829501-6805
Adress:
  • Ekonomienheten
  • Box 1222
  • 351 12 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:541 144 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS