ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelningen skall företrädesvis användas som belöning eller uppmuntran åt elev eller elever, som visat goda kunskaper, god kamratanda och berömvärd flit.Utdelningen kan även användas som stipendium till elev som avgår från skolan för fortsatt utbildning.Vid uppgörande av förslag till utdelning av stipendium eller stipendier bör iakttagas att elev eller elever som har särskilt goda kunskaper i något av följande ämnen eller inom ämnesgruppen kan komma ifråga till erhållande av stipendium nämligen, religionskunskap, historia, biologi, alternativt naturvetenskapliga ämnen, matematik.Stipendium kan dock även tilldelas elev eller elever med goda kunskaper i andra ämnen eller ämnesgrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Katedralskolans premiefond 1
Organisationsnummer:829502-6721
Adress:
  • Växjö kommun
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:114 593 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS