ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall i första hand riktas mot sjukhusets profilområden – traumatologi, hjärt- och kärlsjukdomar, tumörsjukdomar, neuropsykiatriska sjukdomar, hormon- och utvecklingsrubbningar, allergi och andra överkänslighetssjukdomar, barnsjukdomar samt vårdvetenskap och samhällsmedicin.Beviljade fondmedel får i första hand användas till tillfälliga utgifter, t ex köp av utrustning och arvodering av personal samt i andra hand för resor för att inhämta kunskap om nya behandlingsmetoder eller för att inbjuda gästföreläsare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karolinska sjukhusets fond för klinisk forskning och utveckling
Organisationsnummer:802404-5380
Adress:
  • Stockholms Läns Landsting
  • Box 22550
  • 104 22 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7374344
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS