ÄNDAMÅL

Avkastningen disponeras på följande sätt: Vartannat eller varje år, om så befinnes lämpligt, anordnas en enkel fest för gamla och sjuka i Skönsberg och Heffners, företrädesvis Heffners, om så befinnes lämpligt kan också omväxlande anordnas julfest för skolbarn, allt såsom kommitterade anse passande, förutsättning emellertid, att frivillig kraft för fondmedlens disponerande kan åstadkommas. då medlen icke får tagas i bruk för avlöning för handhavande av medlen eller för festernas eller sammankomsternas anordnande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karolina Lovisa och Olof Erikssons Minnesfond
Organisationsnummer:889202-3071
Adress:
  • Sundsvalls kommun
  • 851 85 Sundsvall
Telefonnummer:060-191000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 679 003 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS