ÄNDAMÅL

Avkastningen får användas för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra som är i behov av omvårdnad. [.] fonders medel får ej förminskas till kapitalbeloppet, men kan avkastningen i den mån den ej användes under ett eller flera år reserveras till följande år. [.] av den årliga avkastningen skall minst en tiondel tillföras kapitalet [.]. [.] sådana avkastningsmedel som avser längre tid tillbaka än 1980-01-01 numera får anses ingå i kapitalet. Disponibel avkastning får vidare inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlströmska fonden för kristen verksamhet
Organisationsnummer:802478-2164
Adress:
  • Stenkyrka församling
  • Stenkyrka Stenstugu 408
  • 62442 Tingstäde
Telefonnummer:0705-32 24 98
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS