ÄNDAMÅL

Att förvalta medel, som överlämnas till stiftelsen av Karlstads Rotaryklubb, Karlstads Scoutkår eller från annat håll för uppförande av byggnad, avsedd till lokal för Karlstads Scoutkårs scoutverksamhet, samt att, sedan scouthemmet kommit till stånd äga och förvalta hemmet med därtill hörande markområde och lösegendom, ävensom annan fast eller lös egendom, som kan komma att tillföras stiftelsen i syfte att främja kårens verksamhet. Stiftelsens egendom skall förvaltas så att Karlstads Scoutkår därigenom erhåller, största möjliga stöd för sin i Karlstad med omnejd bedrivna scoutverksamhet. Scouthemmet skall därför upplåtas, i första hand och om möjligt hyresfritt till kårens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads Scoutkårs Scouthem
Organisationsnummer:873200-7375
Adress:
  • Jan Löfberg
  • Orrstigen 10
  • 654 68 KARLSTAD
Telefonnummer:0708-172 311
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 704 119 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS