ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får minst hälften användas till stipendier till teologie studerande från Karlstads stift eller teologie studerande som ämnar inträda i prästerlig tjänst i Karlstads stift, och återstoden till stipendier till högskolestuderande som genomgått gymnasieskola i Karlstad. Även andra högskolestuderande som är inskrivna vid Värmlands, Västmanlands eller Östgöta nation, med företräde för prästsöner, äger rätt till utdelning ur samfonden, men endast med så stor del som svarar mot hälften av Johan Oscar och Walborg Sundströms minnes del i samfondens avkastning. Ättlingar till kontraktsprosten Edgren och hans maka skall ha företräde till utdelning, till de ändamål som gäller enligt bestämmelserna i donationshandlingen, dock endast med så stor del som motsvarar fondens andel i samfondens totala avkastning. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads Domkapitels samfond för högskolestuderande
Organisationsnummer:873202-4479
Adress:
  • Domkapitlet i Karlstads stift
  • Box 186
  • 651 05 KARLSTAD
Telefonnummer:054-172400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 016 137 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS