ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas för att utöva hjälpverksamhet bland behövande efterlevande till präster inom Karlstads stift med företräde för kvinnor. Även andra behövande kvinnor, som är födda i Värmland, Västmanland eller Östergötland, dock med företräde för prästdöttrar, äger rätt till utdelning ur samfonden, men endast med så stor del som motsvarar hälften av Johan Oscar och Walborg Sundströms minnes del i samfondens avkastning. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads Domkapitels samfond för behövande efterlevande till präster
Organisationsnummer:873202-4503
Adress:
  • Karlstads stift
  • Box 186
  • 651 05 KARLSTAD
Telefonnummer:054-17 24 60
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 231 983 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS