ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas för bestridande av kostnader för teologiska-homiletiska seminariets verksamhet inom Karlstads stift.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads domkapitels samfond för teologiska – homiletiska seminariet
Organisationsnummer:874001-2524
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS