ÄNDAMÅL

Den årliga avkastningen sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, får användas till bidrag åt behövande präster inom Karlstads stift.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.Fondens kapital får användas till lån mot skälig ränta till präster inom den krets som anges under första stycket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlstads domkapitels samfond för behövande präster
Organisationsnummer:874001-2516
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS