ÄNDAMÅL

Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit, Belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid resp skola eller åt gymnastik eller idrott, stipendium för fortsatt utbildning, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvarv av materiel m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskronas gymnasieskolas samfond nr 4
Organisationsnummer:802479-9481
Adress:
  • Östra Hamngatan 7B
  • 371 83 Karlskrona
Telefonnummer:0455-303000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:266 380 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS