ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstoden skall företrädesvis användas förbelöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratandaeller berömvärd flit,belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vidrespektive skola eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av materiel m m.Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlskrona Gymnasieskolas samfond nr 1
Adress:
  • Karlskrona Kommun
  • Kommunledningsförvaltningen
  • 371 83 KARLSKRONA
Telefonnummer:0455-30 30 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:267 061 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS