ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Disponibel avkastning skall användas till stöd åt behövande inom kommunen.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.Vid beslut om utdelning ur samfonden skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna för de i samfonden ingående donationerna.I urkunderna för Johan och Signe Amgårds donation finns gravskötselföreskrifter som skall följas. För sådant ändamål skall av samfodens avkastning högst så stor andel kunna ianspråktas som motsvarar respektive fonds andel av samfondens kapital.Släktingar till Sone Svensson och hans hustru Amelie Röding skall ha företräde till utdelning ur samfonden i enlighet med bestämmelserna i respektive fonds urkund, dock högst st stort belopp av avkastningen som motsvarar Sone Svenssonska fonden nr 2 och Amelie Anna Sofia Rödings donations andel i samfonden.Sådana personer som nu uppbär pensioner från A Hellerströms donationsfond (del II) skall bibehålla dessa under sin livstid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlshamns kommuns sociala samfond
Organisationsnummer:836201-1812
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS