ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen, sedan minst 1/10 lagts till kapitalet, skall användas till:a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömdvärd flit.b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott.c) stipendium för fortsatt utbildning.d) hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- och utomlands.e) studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.f) förvärv av materiel m m.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlshamns kommuns samf för gymnasiet
Organisationsnummer:802480-0685
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 Karlshamn
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS