ÄNDAMÅL

Samfondens användningsområde skall få vara hela Karlshamns kommun.Den årliga avkastningen skall, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, företrädesvis användas till:a) belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskiltämne, god kamratanda eller berömvärd flit. Företräde bör ges åt elever med handikapp.b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott.c) stipendium för fortsatt utbildning. Företräde bör ges åt elever med handikapp.d) hjälp åt elever för studier eller för studieresa inom- eller utomlands.e) studiebesök, fritidsversamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernagemensamt ändamål.f) förvärv av materiel mm.Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlshamns kommuns grundskolors samfond
Organisationsnummer:836201-1838
Adress:
  • Karlshamns kommun
  • Ekonomikontoret
  • 374 81 KARLSHAMN
Telefonnummer:0454-811 54
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS