ÄNDAMÅL

Stiftelsen Karlshamns Hemvärnsgårds uppgift skall vara att för hemvärnsmän bosatta i Karlshamns kommun förvalta ev. inventarier. kontanter, donationeroch gåvor samt tillse att bästa möjliga avkastning härvid erhålles. Del av avkastningen skall stödja hemvämsmännens verksamhet.Vad ovan sagts gäller ej insatskompanier och liknande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlshamns Hemvärnsgård
Organisationsnummer:836200-0963
Adress:
  • Ringvägen 11 B
  • 376 37 Svängsta
Telefonnummer:0454-322746
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:203 415 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS