ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet enligt de grunder som angivits av Rudolf Steiner ( Waldorfpedagogik) och att efter stiftelserådets bedömande driva verksamheten enligt kretsloppstanken ( ekologiskt och biologiskt ).Stiftelsen får också ekonomiskt stödja andra antroposofiska verksamheter som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Detta gäller i synnerhet utbildning till waldorfförskollärare.Ekonomiskt stöd som avses i andra stycket får lämnas endast om därmed, enligt stiftelserådets bedömande, inte åsidosättes förverkligandet av ändamålen enligt första stycket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
Organisationsnummer:834001-7022
Adress:
  • Visborgsgatan 61
  • 621 57 VISBY
Telefonnummer:0498-216591
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 488 696 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS