ÄNDAMÅL

Understöd åt den frisinnade pressen, personliga stipendier o.s.v. kunna utlämnas. Särskilt ligger mig om hjärtat att mera fördjupade studier i den politiska vetenskapen må kunna understödjas. Till Frisinnade Landsföreningen kan hjälp lämnas från fonden, dock mera tillfälligt och huvudsakligen anlagd på att geom några åtgärder vinna nya medlemmar (och inkomster) men däremot är ej meningen att giva Landsföreningen något permanent påräkneligt bidrag.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål
Organisationsnummer:817600-1744
Adress:
  • Gustaf Lindencrona
  • Stureparken 2
  • 114 26 STOCKHOLM
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS