ÄNDAMÅL

Årligen skall vid läsårets avslutning, utdelas premier till flitiga skolbarn med gott uppförande från årskurserna 1-6 och bosatta inom Locknevi församling. Stipendier skall ges till gossar eller flickor som slutat grundskolan och önskar fortsätta sin utbildning och äro mantalsskrivna inom Locknevi församling. De ungdomar som utsetts och fortsätter sina studier bör åtnjuta stipendier i minst tre år. Ifall Locknevi församlings åtagande att bekosta skötsel av bröderna Anders och Karl Segerhammar och deras föräldrars gravplatser skulle upphöra, skall skötseln av dessa istället bekostas av medel ur Karl Segerhammars donationsfond.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Segerhammars donationsfond
Organisationsnummer:802480-9165
Adress:
  • Vimmerby pastorat
  • Kungsgatan 2
  • 598 35 Vimmerby
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 566 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS