ÄNDAMÅL

Ränteavkastningen skall utgå till a) Bidrag till terapiverksamheten på Vårdhemmet (Gunnarskogs Vårdhem)b) Till Vårdhemmets prydande samtc) Till de å Vårdhemmet intagna pensionärernas trevnad.Högst en tjugondel av kapitalet får årligen användas till under punkt 2 härovan angivet ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Otto Anderssons Minnesfond
Organisationsnummer:874001-2920
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS