ÄNDAMÅL

Av avkastningen årligen avsätta en tiondel av kapitalet och utdela återstoden till sådan kulturell verksamhet inom förutvarande Godegårds kommun (Godegårds socken) som tjänar en strävan att bevara resterna av den gamla socknens säregna kultur.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Oskar och Frida Johanssons i Grissjötorps donationsfond
Organisationsnummer:802479-1926
Adress:
  • Motala kommun, Ekonomienheten
  • 591 86 Motala
Telefonnummer:0141-225037
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 312 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS