ÄNDAMÅL

Räntan må av Gotlands Nation användas antingen som bidrag till förhyrning av nationslokal eller till underhåll av nationens egna lokaler, till inköp och underhåll av inventarier och särskilt till underhåll och förkovran av nationens bibliotek, allt i syfte att bereda nationens medlemmar möjligaste hemtrevnad och tivesel i dess lokaler.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl och Tyra Langes underhållsfond
Organisationsnummer:802402-4146
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:328 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS