ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta.Den årliga nettoavkastningen skall varje år för nämnda ändamål fördelas enligt styrelsens bestämmande sålunda att 90 % därav tillfaller fysiska personer, vilka själva eller vars föräldrar nämnda år äro mantalsskrivna inom Leksands kommun och 10 % därav tillfaller fysiska personer, vilka själva eller vars föräldrar nämnda år äro manstalskrivna inom Smedby och Västannors byar.Något hinder föreligger icke för att fysiska personer, som äro på ovannämnda sätt anknutna till Smedby och Västannors byar, erhålla bidrag utöver 10 %.Fördelning sker per den 31 december varje år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl och Kerstin Jones Minne
Organisationsnummer:883202-3801
Adress:
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS