ÄNDAMÅL

Fondmedlen skall användas för att främja medicinsk forskning och därvid i första hand användas beträffande forskning i hjärt- och kärlsjukdomar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl och Gerda Östmans Minnesfond
Organisationsnummer:802409-4966
Adress:
  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning
  • Box 44007
  • 10073 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-335061
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS