ÄNDAMÅL

Hela afkomsten utbetalas till Styrelsen för Ackordscentralen i Stockholm, som skall däraf efter egen godtfinnande lämna hjälp åt i Stockholm arbetande manliga eller kvinnliga kontorister eller butiksbiträden, hvilka äro i verkligt behof av medel förrekreation och hvila, eller till annat af styrelsen såsom behjärtansvärdt ansedt ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl och Edla Gardstens Donationsfond
Organisationsnummer:802007-7056
Adress:
  • SEB Wealth Management Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS