ÄNDAMÅL

En litteraturhistorisk nämnd skall hafva att bestämma om de för året disponibla räntemedlens användning till de litteraturhistoriska studiernas och forskningarnes främjande; varande nämnden härvidlag ej bunden af några närmare föreskifter i annat afseende än att några fasta anslag ej må af fonden anvisas, utan allenast anslag, som årligen bestämmas. Dessa anslag må bestämmas för litteraturhistoriska forskningar och skrifter /likväl ej pris/, till hoppgifvande unga litteraturhistoriska forskare,o.d.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl o Betty Warburgs Fond
Organisationsnummer:802005-7082
Adress:
  • Fondförvaltningen
  • 106 91 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-162000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS