ÄNDAMÅL

Att främja bevarandet och utvecklingen av Östersunds Stadsmuseums historiska och kulturellt värdefulla samlingar samt att aktivera Stadsmuseets verksamhet genom att för allmänheten på ett representativt sätt informera om och arrangera utställningar visande olika skeenden och utveckling i stadens historia ävensom till insatser med syfte att för framtiden bevara värdefulla delar av Östersunds stadsbild samt att bidraga till Jämtlands läns Konstförenings utställningsverksamhet speglande norrländskskulptur- och målarkonst från tiden efter 1940.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Lignells Fond III
Organisationsnummer:893202-9336
Adress:
  • Föreningen Gamla Östersund
  • Rådhusgatan 42
  • 831 34 Östersund
Telefonnummer:063-12 13 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 027 983 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS