ÄNDAMÅL

Främjande av vetenskaplig forskning i lämplig form angående olika skeden och förhållanden i Östersunds stads historia och dess utveckling ävensom för komplettering av Föreningen Gamla Östersunds museala material, som kan komma att tjäna till underlag för eller information om den vetenskapliga forskningen. Stöd skall även kunna lämnas till utredningar och åtgärder med ändamål att i möjligaste mån bevara kulturellt värdefulla delar av den gamla stadsbilden. Samverkan med föreningen Heimbygda, Stadsmuseet och Stiftelsen Jämtlands läns Museum är naturlig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Karl Lignells Fond I
Organisationsnummer:893202-1671
Adress:
  • Föreningen Gamla Östersund
  • Rådhusgatan 42
  • 831 34 Östersund
Telefonnummer:063-12 13 24
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 175 783 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS